Behandeling – Tandartsenpraktijk Wimmers – Goes

Behandeling

Behandeling

Vullingen

Wanneer bacteriën een tand aantasten kan er een gaatje in het tandglazuur ontstaan. In dit gaatje kunnen de bacteriën zich goed nestelen om de tand verder aan te tasten. Om de voortgang van dit proces te stoppen wordt er meestal voor gekozen om het aangedane tandweefsel te verwijderen en dit te vervangen door een vulling.
Wij vullen met composiet (witte vulling). Composietvullingen hechten aan de tand. De tand wordt sterker en er hoeft minder te worden geboord.

Nabezwaren

Helaas komt het voor dat na het vullen een tand of kies gevoelig wordt. Meestal is het gevoeligheid voor warm en koud, soms ook gevoeligheid bij bijten. De pijn verdwijnt normaal binnen enkele weken, soms kan het echter enkele maanden aanhouden. Het kan helpen te poetsen met een tandpasta voor gevoelige tanden. Wanneer het pijnlijk is om uw tanden en kiezen (zonder iets er tussen) op elkaar te bijten, of wanneer u kloppende of zeurende pijn ervaart, verzoeken wij u contact op te nemen.

Kronen en bruggen

Een kroon is een kapje dat over een tand of kies wordt gelijmd. Er wordt rondom een laag van de tand of kies afgeslepen worden, om ruimte te maken voor de kroon. Het voordeel van een kroon is dat de tand sterker wordt, dan met een grote vulling. Ook geeft een kroon vaak een betere esthetiek dan een grote vulling.

Natuurlijk is een kroon niet aan te raden wanneer er geen of slechts een kleine vulling in de tand zit, er moet immers weefsel rondom van de tand afgeslepen worden. Een brug is een vervanging voor ontbrekende tanden of kiezen. Het kan gezien worden als een stel kronen op een rij, verblokt met elkaar, waarbij onder één of meerdere kronen geen tand of kies zit.
De overige tanden en kiezen dragen de brug. De genoemde voor- en nadelen van een kroon zijn ook van toepassing op een brug. Wanneer de kiezen naast de ontbrekende kies niet of slechts weinig gevuld zijn, kan vaak beter gekozen worden voor een implantaat.

Wortelkanaalbehandelingen

Wanneer de tandzenuw ontstoken raakt of afsterft, moet de tandzenuw verwijderd worden. Er wordt een kleine opening geboord in de tand of kies, met vijltjes en spoelvloeistof wordt de tandzenuw verwijderd. Nadat het wortelkanaal (de holte waarin de tandzenuw zat) is gereinigd wordt deze opgevuld. Het vulmateriaal van de wortelkanaalbehandeling is zacht, zodat het later nog mogelijk is het te verwijderen. Het is daarom nodig de wortelkanaalbehandeling af te sluiten met een vulling. Na een wortelkanaalbehandelig kunt u napijn krijgen, meestal neemt dit na enkele dagen af.
Lees meer in de folder Wortelkanaalbehandeling

Esthetische / Cosmetische tandheelkunde

Met esthetische tandheelkunde worden die behandelingen bedoeld die hoofdzakelijk uitgevoerd worden ter verfraaiing van het gebit; er wordt ook wel gesproken over cosmetische tandheelkunde. Door het gebruik van witte vulmaterialen of porselein is het mogelijk de kleur en stand van tanden en kiezen te veranderen.
Spleetjes tussen tanden en kiezen kunnen gesloten worden en afgebroken hoekjes worden aangevuld.
Een andere methode om tanden en kiezen witter te maken is bleken. Overigens is het bleken van de tanden een zogenoemde voorbehouden behandeling. Dit houdt in dat de relevante wetgeving voorschrijft dat alleen tandartsen of mondhygienistes mogen bleken. Er wordt echter ook door schoonheidsspecialistes en kappers gebleekt.

Tandarts Wimmers noemt zichzelf geen cosmetisch of esthetisch tandarts, omdat dit geen officiële specialisatie is binnen de tandheelkunde en hij ook een algemene praktijk wil voeren. Wel heeft hij speciale aandacht voor de cosmetische tandheelkunde. U kunt dan ook na verwijzing door uw eigen tandarts door tandarts Wimmers behandeld worden.

Implantologie

Een implantaat is een kunstwortel. Het is een titanium schroef die in het bot geplaatst wordt en vastgroeit aan het bot. Het implantaat kan gebruikt worden om een prothese vast te houden (een klikgebit) of er kan een kroon of brug op geplaatst worden. Het plaatsen van een implantaat gaat onder plaatselijke verdoving. Er wordt een sneetje gemaakt in het tandvlees en een gaatje geboord in het bot, hierin wordt het implantaat geschroefd.
Omdat het vastgroeien van een implantaat aan het bot enige tijd duurt, wordt vaak na het plaatsen van het implantaat enkele maanden gewacht met het belasten van het implantaat.
Soms steekt het implantaat dan al door het tandvlees heen, soms wordt het eerst geheel overdekt door tandvlees. Nadat het implantaat is vastgegroeid kan de kroon, brug of klikprothese worden gemaakt.
Lees meer in de folder Implantaten

Kunstgebitten

Wanneer tanden en kiezen verloren gaan, kan een vervanging nodig zijn om kauwvermogen, spraak en esthetiek te herstellen. Een mogelijkheid is het vervaardigen van een kunstgebit.
Zijn alle tanden en kiezen verloren dan kan gekozen worden voor een volledige gebitsprothese, eventueel verankerd met implantaten (het klikgebit).

Na het trekken van tanden en kiezen zullen de kaken slinken, een proces dat de rest van het leven doorgaat. Veel mensen kampen dan ook met problemen met het loszitten van de gebitsprothese. Een veelgekozen oplossing is het plaatsen van implantaten onder de gebitsprothese. De implantaten fungeren als verankering, waardoor de prothese beter op zijn plaats blijft.
Lees meer in de folder Een Nieuw Kunstgebit

Zijn niet alle tanden verloren dan is een gedeeltelijk kunstgebit een behandel mogelijkheid.
We onderscheiden de kunstharsprothese en de frameprothese. Een kunstharsprothese is gemaakt van rose kunsthars met kunsttanden. Een frameprothese heeft een metalen basis waarop de kunsthars en kunsttanden zijn bevestigd.

Onderhoud

Net zoals eigen tanden moet ook een kunstgebit worden gereinigd. Reinig uw prothese na iedere maaltijd met een tandenborstel, gebruik geen tandpasta omdat dit de prothese opruwt. Beter is enkel water of wat afwasmiddel, er zijn ook speciale reinigingsmiddellen bij de drogist of apotheek te koop.
’s Nachts kunt u de prothese het beste uit doen, zo komen de kaken ook tot rust. U bewaart de prothese dan in een glas met water, eventueel aangevuld met reinigingsmiddel.
Door het slinken van de kaken na verloop van tijd, kan het nodig zijn de prothese aan te passen. Zelfs wanneer u geen klachten heeft, kan een te ruim zittende prothese tot problemen leiden. Het is verstandig minimaal 1 x per twee jaar op controle te komen wanneer u een volledige gebitsprothese (zonder implantaten) heeft. Hebt u een volledige gebitsprothese met implantaten of een partiële prothese, dan adviseren wij ieder half jaar gebitscontrole.

Kindertandheelkunde

Een belangrijk vakgebied. Hier geldt “jong geleerd, oud gedaan”. Een gezond melkgebit geeft een gezond blijvend gebit.
Het is voor kinderen goed om zo vroeg mogelijk te wennen aan een tandartsbezoek. Wij adviseren u uw kinderen zo vroeg mogelijk mee te brengen met uw eigen periodieke controle. Vanaf 2 jaar is het verstandig dat uw kind voor de halfjaarlijkse controle meekomt om spelenderwijs op de stoel te komen en de tandjes te laten tellen. Uiteraard zal dit de ene keer beter gaan dan de andere keer.
Wij werken met filosofie dat forceren niet werkt. Wel zullen we “streng” zijn; niet op de stoel is geen cadeautje uitzoeken.

Mocht een behandeling nodig zijn, dan is het verstandig thuis niet te veel uit te leggen over de behandeling. Waak ervoor geen valse beloftes te doen, zoals “je voelt absoluut niets”. Als uw kind dan toch iets voelt, kan het zich verraden voelen. Voor de behandeling krijgt uw kind op de praktijk uitleg en laten we zien wat we gebruiken bij de behandeling.
Er is overigens niets op tegen om uw kind een beloning in het vooruitzicht te stellen wanneer het flink is bij het tandartsbezoek.

Fluoride advies

Fluoride is een natuurlijke stof die tanden en kiezen harder maakt. Het fluoride-basisadvies luidt als volgt:
0 t/m 1 jaar:
vanaf de doorbraak: 1 x per dag poetsen met fluoride-peutertandpasta (met 500-750 ppm fluoride)
2, 3 en 4 jaar:
2 x per dag poetsen met fluoride-peutertandpasta (met 500-750 ppm fluoride)
5 jaar en ouder:
2 x per dag poetsen met gewone fluoride-tandpasta (met 1.000-1.500 ppm fluoride)
Voor alle leeftijden geldt:
extra maatregelen op individueel advies van de consultatiebureau-arts, tandarts of mondhygiënist.

Voeding

Het aantal keer per dag dat uw kind iets zoets eet of drinkt noemen we het aantal zoetmomenten. Het aantal zoetmoment per dag is van groter belang op het ontstaan van plaque en cariës (tandbederf), dan de hoeveelheid zoetigheid die genutigd wordt.

Het is daarom erg schadelijk de tuitfles te vullen met zoete dranken zoals drinkyoghurt, aanleglimonade of vruchtensappen. Ook is het niet verstandig uw kind de hele dag door met koekjes of snoep te laten rondlopen. Dit levert de bacteriën in de mond de hele dag door de benodigde suikers om het gebit aan te tasten.
Beter is het nuttigen van eten en drinken in een aantal momenten per dag samen te voegen, drie hoofdmaaltijden per dag en maximaal vier tussendoortjes.

Na het tandenpoetsen ’s avonds is het onverstandig nog zoetigheid te nuttigen, dus geen zoetigheid in de tuitfles mee naar bed. Eten en drank dat erg zuur is, zoals b.v. citrusvruchten en frisdranken, kan de tanden en kiezen aantasten.
Light-frisdranken zijn net als gewone frisdranken erg zuur. Het drinken van light-frisdranken verkleint wel de kans op cariës, maar niet op erosies. Omdat het glazuur na het drinken van zure dranken een tijd nodig heeft om te herstellen, moet minimaal een uur gewacht worden met het poetsen van de tanden na het nuttigen van zure dranken.
Lees meer in de folder Voorkom Tanderosie Bij Uw Kind

Poetsen

Zodra de eerste melktanden doorgebroken zijn is het van belang 1 x daags te poetsen met peutertandpasta. Vanaf het tweede jaar gaat u uw kind 2 x daags poetsen met peutertandpasta. Vanaf zes jaar kan uw kind poetsen met gewone tandpasta.
Gebruik bij voorkeur een elektrische tandeborstel of anders een niet te grote tandenborstel met rechte, zachte haren. Poets met fluoride tandpasta. Poets altijd in een vaste volgorde (de 3 B’s): Buitenkant, Binnenkant, Bovenkant, en poets ook het randje van het tandvlees mee. Druk niet te hard op de tandenborstel. Poets uw kinderen tot een leeftijd van 10 jaar na.
Lees meer in de folder Tandenpoetsen met Kinderen